بازدید:
تاريخ : 1396/09/20
مکانیسم تولیدچربی فاضلاب و لزوم استفاده از چربی گیر:
چربی گیر ثقلی برای جمع آوری چربی­های نامحلول ، موجود در فاضلاب آشپزخانه بکار میرود. این چربی­ها در اثر مصرف روغن­های گیاهی و حیوانی در تولید و طبخ غذا، تولید شده و هنگام شستشوی ظروف و تجهیزات پخت، تحت عنوان فاضلاب وارد سیستم دفع فاضلاب می­شود.
این چربی­ها به علت ساختار مولکولی پیچیده و سنگین، به سختی در مسیر لوله حرکت کرده و به جداره های چاه یا لوله های انتقال فاضلاب چسبیده و سبب انسداد و گرفتگی لوله و گرفتگی چاه جذبی دفع فاضلاب می شوند. این چربی­ها توسط سیستم چربی گیر ثقلی، طراحی شده برای جمع آوری چربی­های ثقلی فاضلاب، جمع آوری شده و به علت اختلاف دانسیته، در سطح مخزن تجمع پیدا می­کنند و از جریان اصلی فاضلاب، جدا می­شوند. چربی گیر ثقلی API توانایی حذف چربی­های محلول فاضلاب را نداشته ولی چربیهای نامحلول را تا راندمان 90 درصد، جدا می­نماید. این چربی گیر برای استفاده در رستوران­ها و آشپزخانه ­های صنعتی، مناسب می­باشد.
مکانیسم عملکرد:
این چربی گیر شامل یک مخزن، به ظرفیت تولید فاضلاب روزانه رستوران می­باشد. مکانیسم عملکرد دستگاه بر اساس زمان ماند 24 ساعته طراحی شده است. این مخزن بصورت دفنی بوده و برای دسترسی و تمیزکاری، دارای دو دریچه بازدید می­باشد. این مخزن توسط صفحات جداگر داخلی به دو مخزن تقسیم داخلی تقسیم می شود. با ورود فاضلاب از قسمت بالای مخزن اول، مخزن پر شده و با افزایش فاضلاب وروردی، توسط فضای خالی میان جداگر، فاضلاب به قسمت دوم مخزن وارد می­شود. آشغال­ها و مواد سنگین فاضلاب آشپزخانه، وارد سبد آشغالگیر شده و به علت سنگین بودن و بالا بودن دانسیته نسبت به آب، در کف مخزن تجمع می­یابد. چربی­های نامحلول فاضلاب به  علت سبک بودن و دانسیته پایین، در بالای مخزن به دام افتاده و فیلم نازکی از چربی را در سطح بالایی مخزن اول ایجاد مینمایند. با افزایش کارکرد دستگاه، ضخامت لایه چربی افزایش یافته که باید توسط اوپراتور جمع آوری و تمیز گردد.
نیمه دوم مخزن، ظرفیت نهایی مخزن را تشکیل می­دهد که با افزایش دبی فاضلاب ورودی، کم کم پر می­شود. فاضلاب ورودی در لحظه 0.00 در نهایت پس از 24 ساعت از دستگاه خارج شده و زمان ماند 24 ساعته تامین خواهد شد.
نیمه دوم مخزن دارای پساب زلال و شفاف بوده که قابل تخلیه به شبکه فاضلاب شهری یا چاه جذبی می­باشد. انتخاب و طراحی ظرفیت چربی گیر بر اساس ظرفیت پرس غذای رستوران، می­باشد.